Een gemeente kan in het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) specifieke lozingsroutes definiëren en/of een voorkeursvolgorde opnemen voor het omgaan met hemelwater. Dat kan generiek voor de hele gemeente of gebiedsgericht, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar kernen, wijken of stadsdelen. Het onderscheid kan de gemeente baseren op: de bodemgesteldheid en de mogelijkheden van infiltratie; de to

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel