Het water in de riolering komt uiteindelijk terecht in het oppervlaktewater, de bodem of een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). In tabel A ziet u welke regels per lozingsroute gelden.
 

In een rwzi In oppervlaktewater In de bodem Afvoer per as
Wm en Waterwet:
  • GRP (gemeente);
  • Bestuurlijke afspraken, zoals een afvalwaterakkoord;
  • Afstemming op grond van art. 3.8 Waterwet.

N.B. Een aansluitvergunning van het waterschap is niet nodig, zelfs ongewenst.
Waterkwaliteit is geregeld in het Blbi.

Waterkwantiteit is geregeld in de keur van het waterschap en de Waterregeling (rijkswateren).

Als het Blbi voor een bepaalde lozing geen algemene regels kent, is een watervergunning nodig.
Blbi.

Als het Blbi voor een bepaalde lozing in de bodem geen algemene regels kent, is een maatwerkvoorschrift nodig.
Niet lozen maar afgeven van afvalstoffen. Hierop is de afvalstoffenregelgeving van de Wm van toepassing (hfst.10).
Bevoegd gezag
Waterbeheerder (waterschap) Waterbeheerder
(RWS of waterschap)
Gemeente of provincie Wm-/Wabo-bevoegd gezag

 Tabel A Lozingen door de gemeente vanuit het openbare riool

Meer informatie per lozingsroute

•  In een rwzi
•  In oppervlaktewater
•  Op of in de bodem

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel