Principe
Let bij systemen voor de lozing van hemelwater niet alleen op inzameling en transport, maar kijk ook specifiek naar berging en behandeling.
 
 
Figuur A Principe lozing hemelwater op oppervlaktewater

Inzameling
Inzameling gebeurt op perceelniveau en in de openbare ruimte. Bij percelen die aan oppervlaktewater liggen, vindt de lozing vaak direct vanaf het perceel plaats. Maar meestal voert het hemelwater af naar openbaar terrein, waarna verder transport plaatsvindt.

Transport
Het transport van hemel- naar oppervlaktewater vindt meestal ondergronds plaats via hemelwaterriolen. Maar bovengronds transport is ook mogelijk.
 
Berging/behandeling
Bij de lozing van hemel- op oppervlaktewater kan de waterbeheerder eisen aan kwantiteit en kwaliteit stellen. De geloosde emissie is afhankelijk van:

  • de vervuiling van het hemelwater;
  • het zuiveringsrendement van de eventuele behandelingsstap;
  • de hoeveelheid water die wordt behandeld.
De hoeveelheid water is afhankelijk van de aanwezige berging in het hemelwaterstelsel en de verwerkingscapaciteit van de zuiverende voorzieningen. Analoog aan gemengde en verbeterd gescheiden stelsels (kleine afvoer naar rwzi gecombineerd met berging) kiezen ontwerpers meestal voor een zuiveringsvoorziening met een relatief kleine behandelingscapaciteit. Dankzij de berging in de voorziening of het hemelwaterriool, wordt het grootste deel van de neerslag behandeld. Het overige water verdwijnt onbehandeld via een overloop.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel