Uitgangspunten

U vervangt een bestaand gemengd stelsel door riolen met dezelfde diameter. Naast het gemengde stelsel legt u een rwa-riool. In het hemelwaterstelsel zitten twee uitlaten. Al het wegoppervlak koppelt u af, de daken niet. In totaal blijft van de 200 m2 per woning 75 m2 per woning op het gemengde stelsel aangesloten. Als optie ziet u onder in tabel A het extra afkoppelen van de voorkant van de daken.

Tabel A Ombouwkosten gemengd stelsel naar hybride stelsel
  diameter % verd. lengte m €/m putmaat
(mm x mm)
aantal
putten 
kosten
€/put
totaal €
vervangingskosten bestaand gemengd stelsel
  200 19,0 699 340 Ø 600 17 1.860 270.000
300 35,0 1.288 400 800x800 32 2.320 590.000
400 18,0 662 470 1.000x1.000 17 2.890 359.000
500 12,5 460 560 1.000x1.000 12 3.600 299.000
600 5,0 184 660 1.250x1.250 5 4.490 142.000
700 2,0 74 800 1.250x1.250 2 5.600 69.000
800 2,5 92 900 1.250x1.250 2 6.970 99.000
900 1,0 37 1.010 1.500x1.500 1 8.690 45.000
1.000 2,0 74 1.130 1.500x1.500 2 10.830 103.000
1.250 1,5 55 1.520 1.750x1.750 1 16.160 106.000
1.500 1,5 55 2.030 2.000x2.000 1 21.360 133.000
overstort 800       1.250x1.250 1 7.670 8.000
  100 3.680 subtotaal 1 2.223.000
perceelaansluitingen aangesloten op gemengd stelsel 400 490 196.000
gemaal, nat met capaciteit

 
dwa  9 m³/h 1 64.000 64.000
rwa (200-125)*0,7)= 21 m³/h subtotaal 2 260.000
30 m³/h  

aanlegkosten hemelwaterstelsel tbv afkoppelen wegoppervlak
  200 2,0 74 310 Ø 600 2 1.860 26.000
  300 60,0 2.208 360 800x800 55 2.320 923.000
  400 23,0 846 420 1.000x1.000 21 2.890 417.000
  500 13,0 478 500 1.000x1.000 12 3.600 282.000
  600 2,0 74 590 1.250x1.250 2 4.490 52.000
    100 3.680 subotaal 3 1.700.000
aantal uitlaatconstructies 2   2.200 4.400
kolk en kolkaansluitingen aangesloten op hemelwaterstelsel 368 270 99.000
subtotaal 4 103.400
totaal 4.286.400
Uitgangspunten:
door afkopppelen van wegoppervlak (openbaar terrein) blijft er 75 m² per woning op het gemengde stelsel aangesloten.
totaal afgekoppeld oppervlak          125 m²/woning
totaal afgekoppeld oppervlak           5,0 ha
kosten ombouw stelsel per meter       1.160 €
kosten ombouw stelsel per woning      10.700 €
extra kosten afkoppelen wegen            33 €/m²
eventuele extra kosten per woning:
afkoppelen helft dakoppervlak woningen incl. bladvanger, ondergrondse afvoer 560 / woning incl. toeslagen
(25m2 dakoppervlak afgekoppeld, zie tabel b1.18) = 22 / m2 incl. toeslagen
afkoppelen helft dakoppervlak woningen incl. bladvanger, bovengrondse afvoer 820 / woning incl. toeslagen
(25m2 dakoppervlak afgekoppeld, zie tabel b1.18) =  33 / m2 incl. toeslagen
totaal extra kosten (afkopp. wegen + helft dakopp., ondergrondse afvoer) per m2  32 incl. toeslagen
totaal extra kosten (afkopp. wegen + helft dakopp., bovengrondse afvoer) per m2 34 incl. toeslagen
totale kosten (vervanging + ombouw) per woning, ondergrondse afvoer 11.300 incl.toeslagen
totale kosten (vervanging + ombouw per woning), bovengrondse afvoer 11.500 incl. toeslagen

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel