Het Blah stelt in artikel 7 dat particuliere huishoudens hun huishoudelijk afvalwater niet in de bodem mogen lozen als er binnen 40 meter een openbaar vuilwaterriool of ander zuiveringtechnisch werk ligt en aansluiting hierop mogelijk is. Hier gelden dezelfde eisen als voor soortgelijke lozingen in oppervlaktewater. Lozen tijdelijk toestaan Als de b

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel