Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) bevat regels voor vele categorieën lozingen bij activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer (Wm). Het Blbi reguleert ook lozingen in de riolering vanuit de openbare ruimte. Hieronder vallen alle lozingen die niet tot de categorieën Wm/Wabo-inrichtingen en particuliere huishoudens behoren. Het Blbi is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel