De meeste regels voor lozingen vanuit particuliere huishoudens staan in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en de bijbehorende Regeling lozing afvalwater huishoudens. De regels voor lozingen in de riolering zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm), voor lozingen in de bodem op de Wm en de Wet bodembescherming (Wbb) en voor a href="/lozen-in-oppervlaktew

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel