Op lozingen in het riool vanuit bedrijven (inrichtingen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm)) zijn de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing. Het Activiteitenbesluit vindt zijn grondslag in de Waterwet, de Wm en de Wet bodembescherming. Sommige categorieën bedrijven hebben nog een omgevingsvergunning milieu nodig. Daarin worden de lozingen geregeld die niet onder hoofd

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel