Nieuws

Landelijke kengetallen beschikbaar

Publicatiedatum 21 januari 2019

De Risicodatabank Stedelijk Water is een onmisbare informatiebron en een referentiekader bij risicogestuurd beheer. Raadpleeg landelijke kengetallen en draag bij aan de databank.

Landelijke bundeling risicodata

Met de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer zetten Stichting RIONED en STOWA in op het centraal verzamelen van de risico’s in de rioleringszorg. De Risicodatabank Stedelijk Water verzamelt gegevens over opgetreden risico’s in het stedelijk waterbeheer, inclusief oorzaken en gevolgen.
Zowel de kans van bijvoorbeeld een weginstorting als de ernst van de gevolgen is nu nog maar beperkt bekend. Iedere beheerder maakt immers maar af en toe een instorting mee. De meldingenregistratie is vaak gericht op het afhandelen van de meldingen en niet op het vastleggen van de gevolgen. Daarom is het goed om met elkaar de gegevens over risico’s in een landelijke databank te bundelen. Hier verzamelen we met elkaar van verschillende faalvormen de oorzaakfrequentie en de gevolgenomvang. Denk hierbij aan risico’s als zieke inwoners door contact met afvalwater, vissterfte door een overstorting, klachten door verstoring van de leefomgeving of een gebroken persleiding bij een waterkering.

Risicodatabank gebruiken

Op dit moment bevat de risicodatabank al 2.000 gebeurtenissen. Waarmee voor een groot aantal risico’s, zoals aantallen gewonden, waterschade, stankoverlast of schade aan auto’s de kentallen reeds beschikbaar zijn gekomen. Landelijke kentallen kunt u bekijken en vergelijken met uw eigen risico’s. Draag bij aan het versterken van de landelijke risicodatabank door ook de gegevens van de gebeurtenissen in uw gebied in te voeren.

Meer informatie en inloggen op de risicodatabank.

Alle nieuwsberichten