Gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen meten op diverse plekken aan de afvalwaterketen. Al deze partijen zijn gebaat bij het uitwisselen van kennis en ervaring. In Nederland lopen enkele initiatieven op dit gebied, die vaak afhankelijk zijn van de vrijwillige inzet van de betrokken professionals. Deze initiatieven zijn kwetsbaar in hun continuïteit doordat een gefundeerde basis ontbreekt. Daarnaast richten de initiatieven zich vaak op één bepaalde doelgroep: een regio, alleen gemeenten of alleen waterschappen. Hierdoor ontbreekt het overzicht en gaat tijd (en dus geld) verloren aan het zoeken, vinden en verstrekken van relevante informatie. Uit een onderzoek binnen de sector (2015) kwam naar voren dat er behoefte is aan betere en snellere kennisuitwisseling.

Stichting RIONED juicht het ontstaan toe van een professioneel landelijk platform, waarmee de watersector zichzelf tijd en geld kan besparen.

Doel en doelgroep

Het LPMM wil:

  • Partijen faciliteren en stimuleren om informatie, kennis en onderzoeksresultaten te brengen en op te halen.
  • Partijen faciliteren en stimuleren om advies te vragen.
  • Partijen samenbrengen zodat zij gezamenlijk activiteiten kunnen ontplooien, waarbij zij elkaars kennis en kunde kunnen inzetten.
  • Initiatieven ontplooien om kennis uit te breiden door projecten gezamenlijk op te zetten en uit te voeren.
  • Kruisbestuiving realiseren tussen gemeenten en waterschappen en tussen afvalwaterketen en stedelijk watersysteem.
  • De efficiëntie vergroten om uiteindelijk kosten te besparen.

Het LPMM richt zich op specialisten die zich met meten en monitoren bezighouden en bij een overheid werken. 

Initiatiefnemers en ondersteuning

Het landelijk platform is een initiatief van brede groep medewerkers van gemeenten en waterschappen. Hieruit is een kerngroep samengesteld, bestaande uit: Erik Warns (voorzitter, gemeente Beverwijk en kenniscoach), Eduard Schilling (gemeente Nijmegen en kenniscoach) en Wijnand Turkensteen (Waterschap Rijn en IJssel).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel