Landelijk onderzoek naar oorzaken rioolinstortingen

Stichting RIONED is een onderzoek gestart voor meer inzicht in de oorzaken van rioolinstortingen. We vragen uw medewerking om uw informatie over rioolinstortingen van de afgelopen jaren met Stichting RIONED te delen. Op een kaart van uw gemeente kunt u de locatie van een rioolinstorting aangeven, waarna u enkele eenvoudige vragen kunt beantwoorden. Indien beschikbaar, zijn de basisgegevens van het ingestorte riool reeds voor u ingevuld.
 

Instortingen voorkomen
We weten niet zo heel veel over de instortingen van vrijvervalriolen. En dat is jammer. Als we weten onder welke omstandigheden riolen de grootste kans op een instorting hebben, kunnen we dit met gerichte maatregelen voorkomen. Stichting RIONED analyseert de binnengekomen data en onderzoekt of er relaties zijn te leggen die u in uw beheer kunnen ondersteunen. Dit najaar kunt u de resultaten in een RIONED-publicatie lezen. Op basis van de verkregen resultaten willen we in een vervolg stap meer in detail naar oorzaken en gevolgen kijken. Die informatie zullen we dan toevoegen aan de Risicodatabank Stedelijk Water.
 
Werkwijze
Alleen als u als begunstigende gemeente bent ingelogd, kunt u de gegevens van de instortingen in uw gemeente inzien, toevoegen en wijzigen. In de presentatie van de resultaten zijn enkel getotaliseerde gegevens te zien. Stichting RIONED waarborgt naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 
Doet u ook mee?
Samen weten we meer en samen kunnen we meer. Daarom willen we graag van zo veel mogelijk beheerders informatie verzamelen. We stellen het dan ook zeer op prijs als u uw informatie over de rioolinstortingen van de afgelopen jaren wilt aanleveren. Alvast bedankt!

Naar de website www.rioolinstorting.nl (U moet eerst inloggen om toegang te krijgen!)

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE