Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland (2020)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-
De kwaliteit van afstromend hemelwater speelt een belangrijke rol bij afwegingen over de afvoer van (afval)water. De publicatie ‘Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland’ geeft op basis van 26.800 analyseresultaten van 1.742 monsters genomen op 191 locaties in Nederland inzicht in de hemelwaterkwaliteit tot 2020.

De publicatie geeft onder meer antwoord op vijf veel gestelde vragen:
  1. Wat is de kwaliteit van afstromend hemelwater?
  2. Voldoet de kwaliteit van een hemelwaterlozing aan normen?
  3. Welke zuiveringsvoorziening is geschikt?
  4. Hoe verhoudt de Nederlandse hemelwaterkwaliteit zich tot die in het buitenland?
  5. Wordt het hemelwater schoner?
Download de Database kwaliteit afstromend hemelwater 2007-2020.