Over het algemeen is het afstromende hemelwater vanaf particulier terrein ‘schoon’ (zie ook het Het Blah: lozingen door particuliere huishoudens). Infiltratie in de bodem of rechtstreekse afvoer naar oppervlaktewater is dan geen probleem.

Bij oudere, bestaande woningen is nog wel van belang of het stelsel afval- en hemelwater gescheiden afvoert. Bij gezamenlijke afvoer door één buis moet de eigenaar de afvoer eerst scheiden om het hemelwater op particulier terrein te kunnen infiltreren.

Let bij gescheiden stelsels op particulier terrein goed op foutieve aansluitingen. Gaat u het verharde oppervlak afkoppelen? Controleer dan op vuilwateraansluitingen op het hemelwaterriool.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel