A Algemeen
De kruisingsput (zie figuur A) gebruikt u als er onvoldoende ruimte is voor kruisingen met andere riolen en duikers voor oppervlaktewater. Kruisingsputten hebben de voorkeur boven zinkers.
 
Figuur A Kruisingsput

Een kruisingsput bevat dezelfde elementen als een inspectieput. Verder heeft een kruisingsput een gesloten doorvoer voor de te kruisen leiding. De detaillering en aanleg van een kruisingsput hebben veel overeenkomsten met die van een standaardinspectieput. De kruisingsput is door de doorvoer wel veel groter, om onderhoud mogelijk te maken.

Vermijd kruisingsputten bij het ontwerp van afval- en hemelwaterstelsels in nieuwe uitbreidingen.

De beschikbare vrije hoogte tussen de te kruisen leidingen bepaalt of u de put met een verdiepte bodem moet aanleggen. Kies als uitgangspunt een bodem die in het verlengde ligt van de onderkant van de laagste leiding. Zo voorkomt u bezinking.

Een kruisingsput vereist bij goede uitvoering niet meer inspectie en onderhoud dan een standaardinspectieput.
 
B Toepassing
Naast de detaillering van een standaardinspectieput geldt voor een kruisingsput:

C1.1 Mechanismen Kruising van afval- en hemelwater
  Kruising van afval- en oppervlaktewater
  Kruising van vuil hemelwater en ‘schoon’ hemel- of oppervlaktewater
  Transport onder vrijverval
  Geen bezinking van slib of vuil
  Geen ontluchting
C1.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie Eén putcompartiment, waarin naast de vaste doorvoer minimaal een ruimte is
van 800*800 mm
  Twee dagopeningen, opening naast de doorvoer
  Doorstroomopening tussen de onderkant van de vaste doorvoer en de bodem; put afstemmen op het oppervlak van de laagstkruisende leiding
C2.2 Stabiliteit Put van beton
  Vaste doorvoer sterk en stijf genoeg, eventueel ondersteuning aanbrengen om
overspanning te verkleinen
C2.3 Voorziening  
C3.1 Techniek Prefabconstructie
C3.2 Procedure  
C4.1 Beheer Reiniging samen met riool eenmaal per vijf jaar
  Afzonderlijke gedeelten naast doorvoer toegankelijk

Tabel A Reguliere toepassing kruisingsput

C Aanbevelingen
In putdeksels staat vaak het type stelsel. Uit de aanduiding op de twee putdeksels wordt waarschijnlijk niet duidelijk dat het een kruisingsput is. De putranden zijn beter geschikt om de put te identificeren als kruisingsput.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel