Kostenverhaal

In het gedeelte van de rioolheffing vindt u ook het begrip kostentoerekening, dan gaat het om welke kosten u aan de heffing mag toerekenen. In dit gedeelte staat toerekening van de kosten in de tijd centraal.

Dit onderdeel is bedoeld voor rioleringsbeheerders en hun gesprekspartners bij de afdeling Financiën van hun gemeente. Dit onderdeel geeft inzicht in de bedrijfseconomische regels voor de berekening van rioleringszorgkosten en in de consequenties van keuzes. Met dit inzicht kan uw gemeente een goede planning voor de kostendekking opstellen. Hieronder vindt u de onderwerpen die aan bod komen.

 

Wetten en regels kostentoerekening

 • Wettelijk kader kostentoerekening
  • Keuzes maken bij de kostentoerekening
  • Financiële verordening: hoe omgaan met financiële onderwerpen?
 • Het BBV: regels voor het toerekenen van kosten in de tijd
 • Relevante artikelen BBV
 • Richtlijnen, stellige uitspraken en aanbevelingen commissie BBV in notitie Riolering
 Kosten meenemen in rioolheffing
 • Directe en indirecte kosten
 • Welke kosten meenemen in de rioolheffing?
  • Afschrijvingslasten van investeringen.
 • Uitbreidingsinvesteringen
 • Vervangingsinvesteringen
  • Sparen voor vervangingsinvesteringen
  • Voorziening of reserve?
  • Een ideaalcomplex
 • Verwerking van inflatie
  • Rentelasten van investeringen.
  • Onderhoudskosten rioolstelsel.
 • De lineaire methode of de contante-waardemethode
 • Onderhoudsvoorziening bij gefaseerd opgebouwd rioolstelsel
 • Nadere eisen voorziening riolering
 • Onderscheid onderhoud en vervanging
  • Overige kosten (naast kapitaal- en onderhoudslasten).
  • Tariefegalisatie.
  • Btw.
 • Eenvoudig praktijkvoorbeeld toerekening en dekking van kosten.
 • Dynamisch praktijkvoorbeeld toerekening en dekking van kosten.
 • Reserves of voorzieningen

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE