Kostenposten in rioolheffing

In dit gedeelte van de kennisbank ziet u op welke wijze u kosten kunt opnemen in de rioolheffing. Het gaat daarbij niet zozeer om welke kosten de gemeente in de heffing mag opemen, maar over op welke wijze de toegestande kosten aan de rioolheffing toegerekend kunnen worden. Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen.

 

 • Directe en indirecte kosten
 • Welke kosten meenemen in de rioolheffing?
  • Afschrijvingslasten van investeringen.
   • Uitbreidingsinvesteringen
   • Vervangingsinvesteringen
    • Sparen voor vervangingsinvesteringen
     • Voorziening of reserve?
    • Een ideaalcomplex
   • Verwerking van inflatie
  • Rentelasten van investeringen.
  • Onderhoudskosten rioolstelsel.
   • De lineaire methode of de contante-waardemethode
   • Onderhoudsvoorziening bij gefaseerd opgebouwd rioolstelsel
   • Nadere eisen voorziening riolering
   • Onderscheid onderhoud en vervanging
  • Overige kosten (naast kapitaal- en onderhoudslasten).
  • Tariefegalisatie.
  • Btw.
 • Eenvoudig praktijkvoorbeeld toerekening en dekking van kosten.
 • Dynamisch praktijkvoorbeeld toerekening en dekking van kosten.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE