Regelmatig wordt gezegd dat een zo veilig mogelijke uitvoering van werkzaamheden tot hogere personeelskosten leidt. Zoals onderhoudswerkzaamheden aan de pompkelders van een gemaal door een team van minimaal twee medewerkers. In Nederland vinden we dat we nooit uit kostenoverwegingen concessies mogen doen aan wettelijke veiligheidseisen, zeker niet bij levensbedreigende situaties. De veiligheidseisen staan in de Arbowet en het Arbobesluit (zie

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel