Kosten lidmaatschap vanaf 1 januari 2018

Categorie  Grondslag Tarief 2018 Tarief 2019
Gemeenten per woning 0,204 0,212
(aantal woningen per 31-12-2017 volgens CBS) (minimum € 975) (minimum € 995)
Provincies
< 1 mln. inwoners

2045

2125
1 - 2 mln. inwoners 2365 2460
> 2 mln. inwoners 2660 2795
Waterschappen per inwoner
0,00278

0,0029
(minimum € 975) (minimum € 995)

Ministeries

per directie

1050

1090
Adviesbureaus
eenmanszaak (zzp'er)

975

995
2 – 25 medewerkers 1325 1380
26 – 75 medewerkers 1835 1910
76 – 150 medewerkers 2770 2880
> 150 medewerkers 4590 4775

Bedrijven:
     
- eenmanszaak zzp'er 975 995
- individuele bedrijven *1 omzet < 2 mln 1325 1380
  omzet > 2 mln 2205 2295
- koepel bedrag of per bedrijf 3890 4045

Onderwijsinstellingen

per instelling

487,50 *2

497,50 *2


*1; Voor leden van VA en Uneto-VNI geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2; 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE