Hier komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kosten per vierkante meter en volledig afkoppelen in Nederland: Stichting RIONED heeft in 2016 de kosten van afkoppelen uitgewerkt en in 2021 aangepast aan ontwikkelingen in rente en inflatie. Daarbij heeft zij een inschatting gemaakt van de kosten per vierkante meter en op basis daarvan berekend wat het kost om in heel Nederland alle gemengde riolering volledig af te koppelen. Hier vindt u deze kostenberekening en de onderbouwing.
  • Baten per vierkante meter afkoppelen bij volledig afkoppelen in Nederland: Een deel van de voordelen en neveneffecten is uit te drukken in mogelijke baten per vierkante meter afkoppelen. Deze baten zijn te bereiken door besparingen in het transportsysteem, op de rwzi (nageschakelde technieken) en in verminderde schade door wateroverlast. Hier vindt u deze batenberekeningen en de onderbouwing.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel