A Algemeen
De koppelput (zie figuur A) is een toepassing voor verbeterd gescheiden rioolstelsels. De put zorgt ervoor dat hemelwater onder vrijverval in het dwa-stelsel kan stromen. Een terugslagklep voorkomt dat afvalwater in het hemelwaterstelsel komt. Bij onvoldoende bergingscapaciteit in het afvalwaterstelsel stroomt dwa via een interne overstort in het hemelwaterstelsel. Let op dat u deze storing tijdig ontdekt.
 
U kunt een koppelput ook gebruiken als verbinding of isolatie van verschillende delen van een rioolstelsel. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij:
  • calamiteiten;
  • de scheiding van bemalingsgebieden;
  • de tijdelijke afvoer van spoel- en hemelwater naar een rwzi van een afgekoppelde parkeerplaats waar markten en kermissen staan.
Naast de elementen van een inspectieput bestaat een koppelput uit:
  • een terugslagklep die instroming van afvalwater in een hemelwaterstelsel voorkomt;
  • een (nood)overstortdrempel voor afvalwater met een veel hoger peil dan de drempels van hemelwateroverstorten.
Aanleg
De detaillering en aanleg van een koppelput hebben veel overeenkomsten met die van een standaardinspectieput. De koppelput is door de twee compartimenten wel veel groter.
 
De werking van een koppelput hangt af van hoe de terugslagklep functioneert. Om te voorkomen dat vuil de terugslag blokkeert, moet voldoende ruimte zitten tussen de onderkant van de klep en de bodem van het ontvangende putcompartiment.
 
Een koppelput vereist veel meer inspectie en onderhoud dan een standaardinspectieput.
 
 Figuur A Koppelput
 
B Toepassing
Naast de detaillering van een standaardinspectieput geldt voor een koppelput:
 
C1.1 Mechanismen Afvoer van hemelwater naar afvalwaterstelsel
  Afvoer onder vrijverval
  Geen bezinking van slib of vuil
  Geen ontluchting
C1.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie Twee putcompartimenten, inwendig vierkant minimaal 1.000 mm
  Elk compartiment eigen dagopening met afdekking
  Hoogte tussen onderkant terugslagklep en bodem compartiment minimaal 150 mm
C2.2 Stabiliteit Put van beton
C2.3 Voorziening Terugslagklep van gietijzer of kunststof
  Nooduitlaat afvalwaterstelsel
C3.1 Techniek Prefabconstructie
C3.2 Procedure Afstemming met waterkwaliteitsbeheerder
C4.1 Beheer Inspectie eenmaal per twee maanden
  Reiniging eenmaal per jaar
 

Elk compartiment toegankelijk

Tabel A Reguliere toepassing koppelput
 
C Aanbevelingen
De koppelput is uit economische overwegingen ontstaan om te besparen op berging in het hemel-watergedeelte van een verbeterd gescheiden stelsel. Met de koppelput kunt u de berging in het dwa-stelsel benutten. Dit levert een besparing op in leidingdiameters en pompinstallaties. Het gebruik van deze koppeling is niet aan te raden, omdat:
  • de ontluchting van een dwa-stelsel in de praktijk onvoldoende is om zonder het wegblazen van watersloten te kunnen functioneren;
  • de afvoer van hemelwater naar de rwzi groter kan zijn dan wenselijk;
  • de besparing in de te leggen diameters beperkt is door de minimumdiametereis;
  • de werking van de koppelput intensieve controle vereist.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel