Reiniging Het reinigen van een straat- en trottoirkolk kost bij een planmatige aanpak ongeveer € 2,65 per kolk per keer. De kosten voor het reinigen van lijngoten en roostergoten zijn sterk afhankelijk van de bereikbaarheid ervan en fluctueren te veel om hiervoor een kostenkengetal te kunnen geven. Boven op de kosten voor het reinigen komen nog de verwerkingskosten van het kolk

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel