Of onderzoek naar klimaatverandering en -resistentie verhaalbaar is, is afhankelijk van de reikwijdte van het onderzoek. Richt het onderzoek zich alleen op gevolgen in relatie met te treffen maatregelen voor de zorgplichten? Dan zijn de kosten volledig verhaalbaar. Is de reikwijdte breder en richt het onderzoek zich bijvoorbeeld in algemene zin op de gevolgen van klimaatverandering op de openbare omgeving? Dan is sprake van een gemengde activi

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel