De (nieuwe) klimaatscenario’s van het KNMI geven ons weinig informatie voor het omgaan met extreme buien in bebouwd gebied. De verschillen tussen de scenario’s van KNMI06 en KNMInext (2013) zijn klein.
 
De extreme buien worden fors extremer, dit geldt voor dagsommen en nog sterker voor uursommen. In het ongunstigste klimaatscenario van 2006 is de toename van een dagsom + 27% in 2050 en + 54% in 2100. De toename van korter durende extremen is naar verwachting nog groter. Recenter onderzoek laat zien dat de relatie tussen temperatuurstijging en toename van extreme neerslag groter is dan eerder werd verondersteld.
 
Het percentage van de toename van de kortdurende neerslag is te gebruiken om het klimaateffect in de standaardbuien 01 t/m 10 te verdisconteren. Deze aangepaste buien zijn te gebruiken om de reguliere afvoercapaciteit van nieuwe stelsels te ontwerpen. Voor bestaande stelsels zijn deze aangepaste buien minder geschikt, omdat de berekening met deze buien vaak geen/onvoldoende inzicht geeft in de relevante knelpunten en de effectiviteit van maatregelen.
 
Het effect van klimaatontwikkeling is gebaseerd op een gemiddelde ontwikkeling van het weer. Bij het anticiperen op regenwateroverlast en bijvoorbeeld ook droogte zijn we vooral geïnteresseerd in de extreme situaties. Met de nieuwe ontwikkelingen in klimaat(weer)modellen is het extreme weer van nu om te rekenen naar de situaties van bijvoorbeeld 2050 en 2100.

Harmonie

Harmonie is een van de weermodellen die het KNMI gebruikt om weersverwachtingen voor de korte termijn (0-48 uur) te maken, met een ruimtelijke resolutie van 2,5 km. Met dit weermodel zijn waargenomen extreme situaties om te rekenen naar weerbeelden die passen bij de nieuwe klimaatscenario’s (Kennis voor Klimaat-thema 6). Voor het (stedelijk) waterbeheer kan de extreme situatie van 26 augustus 2010, met 132 mm neerslag in 24 uur in Hupsel (Achterhoek) worden omgerekend naar een bui in 2050 of 2100 in een warmer klimaat. Met dit soort gedetailleerde extreme buien kunnen we huidige situaties testen op de effecten van klimaatontwikkeling.

Figuur 1 Voorbeeld van weermodel HarmonieVergroot afbeelding
Niet voor alle maar vaak wel voor de kostbare maatregelen (grote riolen, ondergrondse bergingsvoorzieningen, inrichting openbare ruimte en bouw/straatpeilen) is het van belang om meer dan 50 jaar vooruit te kijken. Voor kwetsbare locaties waar grote schade kan ontstaan, kan het verstandig zijn om meer veiligheidsmarge te nemen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel