Voor een aantal regenwatersystemen is ook het effect van klimaatontwikkeling bekeken, om een indruk te krijgen van de robuustheid van systemen. In die analyses zijn de nieuwste KNMI-prognoses uit 2014 (KNMI Klimaatscenario's) van de ontwikkeling van het klimaat voor extreme buien gebruikt. In de afgelopen jaren is uit onderzoek naar voren gekomen dat de toename van neerslaghoeveelheden in extreme buien (veel) groter is dan eerder werd aangenomen.

Voor 2050 is de meest ongunstige prognose dat de hoeveelheid neerslag tijdens kortdurende extreme buien met circa 25% toeneemt, voor 2100 houdt het KNMI zelfs rekening met een toename van 50%. Dit zijn verwachtingen volgens het meest ongunstige klimaatscenario. Feit blijft natuurlijk dat onzekerheden in de prognose van extreme buien relatief groot zijn. Bij het anticiperen op extreme buien zou het logisch zijn om te rekenen met veiligheidsfactoren. Deze extra veiligheidsfactoren zijn hier achterwege gelaten. De onzekerheden zijn verdisconteerd in aangeven (grotere) kans op de extreme testbuien en de keuze om naar de meest ongunstige klimaatscenario’s te kijken. 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel