Nieuws

Klimaatadaptatievraagstukken en deelnemers gezocht

Publicatiedatum 08 januari 2019

Het Nationaal WaterTraineeship organiseert de Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019 waarin trainees en young professionals werken aan oplossingen voor een klimaatbestendige stad. Organisaties met vraagstukken en deelnemers kunnen zich uiterlijk 1 april 2019 aanmelden.

Klimaatadaptatie versnellen

Hoe maken we onze omgeving klimaatbestendig? Klimaatadaptatie is een zaak van iedereen: overheden, burgers en bedrijven. Ideeën en technische oplossingen zijn er, maar ze worden nog maar mondjesmaat toegepast. Om dit proces te versnellen organiseert het Nationaal Water Traineeship in samenwerking met VPDelta, de Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019. In vier maanden werken trainees en young professionals van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in multidisciplinaire teams 1 dag per week aan concrete oplossingen voor een klimaatbestendige stad.

Aanmelden

In de Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019 is ruimte voor acht vraagstukken en 50 deelnemende young professionals en trainees. Organisaties met vraagstukken en deelnemers kunnen zich uiterlijk 1 april 2019 bij het Nationaal Water Traineeship aanmelden. Meer informatie en aanmelden: Nationale Klimaatadaptatie challenge 2019.

Challenge 2018 succesvol

De klimaatadaptatie challenge bouwt voort op het succes van de WaterStraat Challenge 2018. Zowel de case owners als de trainees waren erg positief over de multidisciplinaire samenwerking. Oplossingen vergen behalve inbreng uit de watersector immers ook juridische, financiële, sociale en economische expertise. De resultaten waren verrassende oplossingen op het gebied van procesinnovatie, burgerparticipatie, planvorming en risicomanagement.

Bekijk het filmpje over de WaterStraat Challenge 2018.

Alle nieuwsberichten