Keuzesystematiek

Met Maatregelen en toestandsaspecten - riolen en Maatregelen en toestandsaspecten - putten kunt u de toestandsaspecten koppelen aan mogelijke beheermaatregelen. U moet zich wel realiseren dat voor een verantwoorde maatregelkeuze naast visuele inspectie nader en/of aanvullend onderzoek nodig kan zijn (zie NEN 3398, Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten). Met de keuzesystematiek in dit hoofdstuk kunt u het aantal beheermaatregelen vaststellen, reduceren of op de lokale omstandigheden toespitsen. De precieze werking en uitvoering van de beheermaatregelen komen niet in detail aan bod.
 
Dit hoofdstuk geeft alleen een keuzesystematiek voor de hoofdgroepen reparatie en renovatie. Vanwege het kleine aantal keuzemogelijkheden is er voor reiniging en vervanging geen systematiek.

Voor de keuze tussen reparatie en renovatie kunt u de beslisboom in deze module gebruiken. Soms moet u voor het gewenste resultaat beheermaatregelen combineren.
 
Uitgangspunt in de keuzesystematiek is dat u na constatering van het toestandsbeeld (de toestandsbeschrijving) en beoordeling kiest voor:
  • reiniging;
  • reparatie of renovatie;
  • vervanging.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE