De gemeente neemt het besluit of zij het openbare riool uitbreidt naar de niet-gerioleerde gebieden. Komt er geen riolering, dan moet de lozer zelf zorgen voor de voorgeschreven verwerking van het afvalwater met een IBA-systeem. Meestal is een septic tank voldoende. In specifieke situaties mag het bevoegd gezag (de waterbeheerder) bij lozingen in het oppervlaktewater een nadere eis stellen. Bijvoorbeeld dat de lozer een systeem met een hoger z

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel