Onderzoek en kennisontwikkeling

 

Visie

De Kennisstrategie van Stichting RIONED en de daarop gebaseerde Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer benadrukken het belang van doelmatig werken door beter inzicht in de lokale situatie. Stichting RIONED ontwikkelt hiertoe samen met lokale beheerders methoden en technieken in zogeheten Proeftuinen.

Proeftuinen

Hier kunt u zien welke Proeftuinen al van start zijn gegaan en welke resultaten reeds zijn bereikt..

Meewerken en meesturen

Stichting RIONED hecht aan een goede aansluiting van het onderzoek op de wensen vanuit de praktijk. Ideeën voor onderzoek, verzoeken om ondersteuning of meldingen van onderzoeksprojecten gericht op kennis met een brede gebruikswaarde zijn dan ook zeer welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met Ton Beenen, werkzaam op het bureau van Stichting RIONED.

Resultaten

Hier kunt u de verschenen publicaties bestellen.

Onderzoeksresultaten met een meer dan lokaal belang kunt u aan collega's ter beschikking stellen via de website van Stichting RIONED. Hier ziet u wat uw collega's reeds hebben onderzocht of nog in onderzoek hebben.

Kennisprogramma Urban Drainage

Het Kennisprogramma Urban Drainage is een samenwerking van TU Delft en de rioleringssector om de grote opgaven op gebied van tegengaan wateroverlast, duurzaam afvalwatertransport en doelmatigheid op te pakken. Directeur van het kennisprogramma is dr. ir. J.G. (Jeroen) Langeveld. De Programmaraad Urban Drainage ondersteunt het Kennisprogramma met aanscherping van de onderzoeksvragen en verbindt het onderzoek met de praktijk. Lees hier meer over het Kennisprogramma Urban Drainage.

Van de door het kennisprogramma Urban Drainage gefinancierde promotie-onderzoeken is in RIONEDnieuws een artkelenserie verschenen: (nog aanvullen)

TISCA:Technologie Innovatie voor Sterke- en Conditiemeting van Afvalwaterleidingen

Technologiestichting STW financiert samen met Stichting RIONED, STOWA en het Kennisprogramma Urban Drainage een programma voor toegepast wetenschappelijk onderzoek naar methodieken om de toestand van afvalwaterleidingen in kaart te brengen. Het programma heeft een looptijd van vijf jaar en heeft een budget van 3 miljoen. Meer informatie.