Nieuws

Kennisbankonderdeel 'Kostenverhaal' geactualiseerd

Publicatiedatum 14 mei 2019

In het vernieuwde kennisbankonderdeel Kostenverhaal leest u hoe u volgens de huidige regels rioleringszorgkosten berekent en de rioolheffing vormgeeft. Ook krijgt u inzicht in de consequenties van mogelijke keuzes.

Als u de jaarlijkse rioleringszorgkosten hebt vastgelegd, moet u als beheerder bepalen wie deze kosten gaat betalen en op welke manier. Met andere woorden, hoe en met welke heffingsmaatstaven gaat u de rioolheffing heffen? Discussies rondom bijvoorbeeld ‘duurzame rioolheffing’ vragen om goed onderbouwde keuzes op dit gebied. De mogelijke keuzes en de bijbehorende voor- en nadelen vindt u in dit deel van de kennisbank.

Wijze van financieren

Een andere vraag is welke generatie wat betaalt. U maakt kosten voor de riolering en die haalt u op via de rioolheffing. Maar neemt u bijvoorbeeld de vervangingsinvesteringen via een voorziening direct mee of gaat u lang activeren en langjarig afschrijven? Het eerste betekent hoge kosten op de korte termijn en het tweede betekent hoge kosten op de lange termijn. Bij een stapeling van projecten kan de betaalbaarheid van de rioolheffing onder druk komen staan en daarmee uiteindelijk ook het noodzakelijke onderhoud van de riolering. Denk daarom goed na over de wijze van financiering.

Keuzes onderbouwen

Dat klinkt allemaal heel logisch en gemakkelijk, maar de rioleringspraktijk en de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) schuren. Met de informatie in dit vernieuwde kennisbankonderdeel kunt u (samen met de afdeling Financiën) een goede planning voor de kostendekking opstellen en de heffing baseren op onderbouwde keuzes. Hierdoor kunt u zorgen dat de rioolheffing overeind blijft, ook bij een eventuele gang naar de rechter.

Bekijk het kennisbankonderdeel Kostenverhaal.

Alle nieuwsberichten