Nieuws

Kennisbankonderdeel 'Beheer vrijvervalriolering' geactualiseerd

Publicatiedatum 04 juli 2019

In dit vernieuwde kennisbankonderdeel vindt u handvatten om onderbouwd keuzes te maken voor beheermaatregelen waarmee u de toestand van rioleringsobjecten kunt herstellen.

Via inspectie en (nader) onderzoek krijgt u inzicht in de huidige toestand van rioleringsobjecten. Op basis van de onderzoeksresultaten beoordeelt u of u maatregelen moet nemen. Maar wanneer neemt u welke maatregel? Vaak zijn beheermaatregelen alleen ‘symptoombestrijders’. Zo kan overbelasting door zwaar verkeer een scheur in een rioolbuis veroorzaken. Dan kunt u de scheur met een reparatie verhelpen, maar het verkeer kan zo wéér een scheur veroorzaken. De beste maatregel is de maatregel die de toestand van het object herstelt, de oorzaak van de toestand wegneemt én bestand is tegen de gevolgen van de oorzaak.

Zelf nadenken en factoren wegen

Om tot een goed onderbouwde keuze van beheermaatregelen te komen, biedt dit onderdeel van de kennisbank een afwegingskader. Dit afwegingskader is geen recept of beslisboom waarlangs u uw keuze vastlegt. U moet zelf nadenken, de invloedsfactoren goed meewegen en de lokale situatie in ogenschouw nemen.

Maatregel(en) kiezen, documenteren een aanbesteden

Nadat u de afweging hebt gemaakt, kiest u de best passende maatregel(en). Hiervoor vindt u in dit kennisbankonderdeel een uitgebreide beschrijving van de meestvoorkomende beheermaatregelen en maatregelen die voor de toekomst veelbelovend zijn. Vervolgens documenteert u uw keuze en gaat u aan de slag met de voorbereiding en aanbesteding. Ook hiervoor vindt u in dit onderdeel aandachtspunten en handvatten. 

Alle nieuwsberichten