De context waarin gemeenten de rioleringszorg en hun zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater invullen, is de afgelopen jaren sterk veranderd. Maar het karakter van het GRP is daarin niet altijd meegegaan. De verbreding van de gemeentelijke watertaken én de samenwerking in de waterketen dwingen u na te denken over het karakter van uw GRP:

  • Een GRP met een focus op visie: wat willen we met elkaar bereiken? Waar streven we naar?
  • Een GRP met een focus op strategie: welke aanpak (op hoofdlijnen) kiezen we de komende jaren?
  • Een GRP met een (operationele) focus op activiteiten en het voldoen aan normen: wanneer voeren we welke maatregelen uit?

Het abstractieniveau (van operationeel tot visiegericht) en de scope (in hoeverre u relaties met andere beheerders meeneemt) bepalen samen het karakter van uw GRP. Dit hoofdstuk biedt u handvatten om de focus van het GRP te kiezen dat uw organisatie de komende planperiode nodig heeft. Daarbij komt ook de doorvertaling aan bod naar het toetsingskader van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel