De wetgever heeft aangegeven dat bij de overgang van rioolrecht naar rioolheffing alles zo veel mogelijk bij het oude blijft. De jurisprudentie over het rioolrecht is dus ook van toepassing op de rioolheffing. Dat blijkt ook wel uit de inmiddels gevormde jurisprudentie over rioolheffing. Er zijn geen noemenswaardige veranderingen, behalve waar het verschil tussen een recht en een heffing aan de orde is. 
 
De uitspraken over het rioolrecht zijn dus van toepassing op de verordeningen van de rioolheffing. Maar daarbij is een belangrijke kanttekening op zijn plaats. Met name de uitspraken van de rechtbanken en gerechtshoven betreffen de feiten en omstandigheden van een specifiek geval. Uit zo’n uitspraak is zeker geen algemene regel te halen. Een bekend voorbeeld is een rechterlijke uitspraak dat 5.000 gulden voor het realiseren van een aansluiting niet onredelijk is1. De uitspraak van de rechter betrof alleen de kosten voor die specifieke aansluiting van dat individuele pand. Uit de uitspraak is niet te concluderen dat gemeenten voor elke aansluiting 5.000 gulden in rekening mogen brengen. Of juist het tegendeel, dat meer dan 5.000 gulden onredelijk is. Weeg daarom altijd de eigen feitelijke situatie en omstandigheden van het geval mee als u rechtelijke uitspraken in perspectief plaatst. Dat zal een rechter ook doen.

1 De uitspraak betrof het eenmalig rioolaansluitrecht.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel