Ja. De resultaten van pilot 7 tonen dat zowel het oppervlaktewater als de waterbodem voor een aantal parameters niet voldoet aan de kwaliteitseisen. In algemene zin zijn dit voor de waterkwaliteit fosfaat en voor de waterbodem arseen, zink en minerale olie. Daarnaast zijn er lokaal problemen met PAK’s, ammonium en de hygiënische kwaliteit. De eventuele aanpak van de problemen moet op hetzelfde schaalniveau gebeuren. Voor de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel