Ipigs-Event bij Waternet druk bezocht

Het eerste Ipigs-Event op vrijdag 18 mei bracht ruim 70 deelnemers bij elkaar voor kennisuitwisseling over inline-inspectietechnieken voor geheel gevulde drink- en afvalwaterleidingen.
 
Ipigs-Event stimuleert verdere innovatie van inspectietechnieken
Persleidingbeheerders, adviseurs en ontwikkelaars van inline-inspectietechnieken (Ipigs) voor gevulde drink- en afvalwaterleidingen kwamen vrijdagmiddag 18 mei bij Waternet in Amsterdam samen op het 1e Ipigs-Event. Het doel van deze middag was betere afstemming van vraag en aanbod ter versnelling van de nog benodigde ontwikkelingen. De geanimeerde sfeer tekende de grote interesse van zowel opdrachtnemers- als opdrachtgeverszijde in elkaars wensen en ideeën. Aan het einde van de middag was de conclusie dat na deze eerste date vaste verkering in het verschiet ligt. Samen kunnen we de toepassing van innovatieve inline-inspecties van gevulde leidingen sneller naar een professioneel niveau tillen.
 
Ervaringen vanuit de olie- en gasindustrie
Pigs of proppen zijn al ruim 150 jaar in gebruik voor de reiniging van leidingen. De pig zit strak in de leiding en schuurt of schraapt de leidingwand. De pig stuwt daarbij de vloeistofstroom in de leiding en gebruikt de ontstane overdruk voor een extra spoeleffect langs de pig. Vanaf midden jaren zestig zijn sensoren aan de pig toegevoegd. Voor de olie-, gasindustrie en de petrochemie bestaan er nu vele tientallen soorten intelligente pigs voor specifieke toepassingen en voor praktisch iedere diameter vanaf 75 tot 1600 mm.
 
Aanbod van ontwikkelaars
Acht ontwikkelaars van inline inspectietechnieken voor gevulde drink- en afvalwaterleidingen hielden elk een pitch met hun visie op de toekomstige ontwikkelingen. De meeste ontwikkelaars richten zich op wanddiktemetingen. Ook zijn apparaten in ontwikkeling voor verkenning van meerdere soorten degradaties van leidingen. Belangrijke nieuwe ontwikkeling zijn apparaten met een kleine afmeting ten opzichte van de leidingdiameter. De inspecteur kan deze Ipigs makkelijker in de leiding brengen en uitnemen waardoor de voor traditionele Ipigs benodigde lanceer- en ontvangstinstallaties kunnen vervallen. Zogenoemde ‘vrij-zwemmende’ Ipigs passeren vlinderkleppen,  diameterovergangen en haakse bochten.
 
Workshops
In drie parallelle workshops diepten de deelnemers drie specifieke vragen uit. De resultaten zijn plenair toegelicht en bediscussieerd.
Op de vraag ‘Waar inspecteren?’ is het advies een risicobenadering toe te passen. Naast verplichte inspecties vanuit NEN3651, zal de leidingbeheerder moeten bepalen waar de risico’s op basis van verwachte faalkans en -gevolgen onacceptabel zijn.
De tweede vraag ‘Wat is op korte termijn de belangrijkste informatie van een inspectie?’ leverde een overzichtelijk lijstje aan prioriteiten op:
  • aantasting van AC-leidingen
  • (door voegwijdte dreigende) lekkage van verbindingen
  • hoekverdraaiingen door ongelijkmatige zetting
  • corrosie van stalen leidingen
De derde workshop behandelde de vraag ‘Hoe komen we van meetdata naar maatregelplanning?’. Hiertoe moet de beheerder eerst het eigen huiswerk op orde maken: actuele gegevens van de leiding, kennis van de leidinghistorie en kennis van de gevraagde prestaties. Dan kan het inspectiebedrijf de leiding op de juiste kenmerken onderzoeken. Daarnaast is het van groot belang om gestandaardiseerde meetuitkomsten van alle beheerders met elkaar te delen.
 
Vervolg
De begeleidingscommissie kijkt tevreden terug op het eerste Ipigs-event en verwacht dat de in gang gezette verbinding en aanscherping van vraag en aanbod de verdere ontwikkeling en toepassing van Ipigs zal versnellen. Het Ipigs project opent binnenkort een digitaal forum waar u proefstukken of proefprojecten kunt aanmelden en uw ervaringen met inline-inspectie van gevulde leidingen kunt delen.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE