Centrale vraag: Waar komt mogelijk grondwateronderlast voor? Om te kunnen vaststellen of sprake is van te lage grondwaterstanden, is een toetsingscriterium nodig. Gangbare toetsingscriteria vindt u in Gangbare toetsingscriteria grondwaterstanden. Over het algemeen geldt dat bij fundering op houten palen de grondwaterstand nooit onder het niveau van het

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel