Dit onderdeel behandelt de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de inzameling van hemel-water. Hiermee bepaalt u van welke belasting u moet uitgaan bij de dimensionering.

Definitie
Inzameling is het vergaren van het afstromende hemelwater van (meestal) verharde oppervlakken, zoals daken, wegen, trottoirs, parkeerterreinen en pleinen. Vervolgens infiltreert het ingezamelde water. Dit gebeurt soms op particulier terrein (perceelniveau), maar meestal stroomt het water naar openbaar terrein. Daar infiltreert het in de bodem of gaat het naar het oppervlaktewater en/of vindt verder transport plaats.
 
Overweegt u infiltratie op perceelniveau? Houd er dan rekening mee dat de gemeente in zo’n geval meestal geen informatie heeft over foutieve aansluitingen, hoeveelheid en kwaliteit van het water dat naar het openbare systeem afvoert. Stel daarom voor de hele gemeente een duidelijk beleid op hoe zij met dergelijke voorzieningen moet omgaan (zie GRP).

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel