Kwantitatieve aspecten
Bij de kwantitatieve aspecten van de inzameling is het onder meer van belang de aanwezige verharding te inventariseren. Bij bestaande situaties zal dit niet (alleen) vanaf tekening of luchtfoto’s gebeuren, maar is vaak een bezoek op de locatie nodig. Let daarbij met name op oppervlakken die niet naar het huidige rioolstelsel afvoeren (maar naar bijvoorbeeld groenstroken) en verhardingen op private terreinen die het afstromende hemelwater naar de openbare weg afvoeren. Breng ook in beeld welke (particuliere) verhardingen al afgekoppeld zijn.
 
Bij de inventarisatie van de verharding krijgt u ook een beeld van mogelijke problemen met bladval of andere vervuilingen. Ga ook na in hoeverre de daken aan de achterzijde van de woningen moeten/kunnen worden afgekoppeld.
 
Kwalitatieve aspecten
Bij bestaande situaties is het vervuilingsrisico beter in beeld te brengen dan bij nieuwbouw. Maar het nadeel is dat deze risico’s een vast gegeven zijn en minder makkelijk te beïnvloeden dan bij nieuwbouw. Stem de nieuwe systemen daarom op deze risico’s af. Dat kan door de technische voorziening daarop in te richten of door de bron aan te pakken. Hiervoor is vaak weer goede communicatie met bewoners/eigenaren nodig. Foutieve aansluitingen van bijvoorbeeld een wasmachine op een dakafvoer zijn nog wel te veranderen, maar een koperen dak vervangen is een heel ander verhaal.
 
Een ander aspect is de aanwezigheid van slechts één afvoer vanuit de woning. Het afval- en hemelwater zijn in het verleden bij gebieden met gemengde rioolstelsels vaak in de woning al met elkaar vervlochten. Hierdoor kan afkoppelen van hemelwater ook de nodige werkzaamheden binnenshuis met zich meebrengen.

Communicatie
Verandering van de bestaande situatie brengt meer bij mensen teweeg dan een nieuwe situatie als zij een woning of bedrijf betrekken. Communiceer dus goed en veelvuldig wat de verandering voor de betrokkenen inhoudt en welk gedrag u van hen verlangt.

Communicatie met bewoners
Meer informatie over communicatie met bewoners vindt u in Communicatie.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel