Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterketen (2021)

Download
Gratis
De ontwikkelingen in het gebruik van warmte uit ruw-afvalwater zijn in volle gang. Op dit moment zijn in Nederland tien riothermiesystemen in bedrijf en verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren zeker zal verdubbelen. Een te lage temperatuur van het influent is echter nadelig voor de stikstofverwijdering op de RWZI. Op basis van literatuur, praktijkmetingen, modelberekeningen en een rwzi-gevoeligheidsanalyse, zijn in dit onderzoek de gevolgen van warmtewinning uit de riolering op het waterzuiveringsproces verkend.