Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013 (2013, RIONEDreeks 17)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

Regenwateroverlast staat sterk in de publieke belangstelling. Dat is geen toeval, want de meest extreme buien ooit gemeten zijn in het laatste decennium geregistreerd. In dit kwalitatieve onderzoek zijn gemeenten gevraagd naar hun ervaringen met en inschatting van regenwateroverlast in bebouwd gebied, en de aanpak daarvan. De publieke acceptatie van regenwateroverlast lijkt te zijn toegenomen. Tegelijkertijd groeit de aanpak van wateroverlast mee met de toename van de problematiek. Water op straat is meestal ook geen probleem, maar juist deel van de oplossing om hevige neerslag te verwerken.