Doel van dit type inspectie is om een algemeen overzicht te krijgen van de conditie waarin de objecten in het rioolstelsel verkeren. Op basis daarvan kunt u conclusies trekken over het functioneren van de riolering.

Voorbeeld

In het GRP stelt u de strategie voor het rioleringsbeheer vast. Hierbij hoort onder meer een berekening van de vervangingskosten. Om deze kosten in beeld te brengen, moet u een globaal beeld van de constructieve toestand van de riolen hebben. Als onderzoeksmethode kunt u bijvoorbeeld visuele inspectie vanuit de put van enkele riolen toepassen. U kunt de te onderzoeken riolen bewust of willekeurig kiezen. Bij een steekproef van voldoende omvang zijn de onderzoeksresultaten als representatief te beschouwen voor de toestand in de niet-geïnspecteerde riolen. De verwerking van de gegevens uit dit onderzoek neemt u op in het digitale beheerbestand.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel