Het sturen van een kunstwerk betekent feitelijk dat het kunstwerk niet in een vaste positie of inzet staat, maar dat deze positie in de tijd (dynamisch) verandert. Hiermee kan de beheerder inspelen op de specifieke omstandigheden van dat moment. Om te weten wat deze specifieke omstandigheden zijn, is meten noodzakelijk. Bovendien moet een regelsysteem de meetinformatie direct (‘real time’) verwerken en gebruiken om de nieuwe positie van het kunstwerk te bepalen. Een andere veelgebruikte term voor sturen is daarom realtimecontrol (RTC).

Door sturing van kunstwerken in het rioolstelsel zijn bepaalde doelen (beter) te behalen. Bijvoorbeeld reductie van het overstortingsvolume, gelijkmatige aanvoer naar de zuivering of vermindering van water op straat.

Sturing van een rioolstelsel is niet wezenlijk anders dan sturing van een open waterstelsel of een drinkwaterstelsel onder druk. Maar dit onderdeel gaat alleen in op sturing in rioolstelsels.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel