Door betere afstemming tussen riolering, transportsysteem en rwzi is in een OAS vaak voordeel te behalen. Maar in een OAS kunnen ook optimalisatiemogelijkheden binnen deze deelsystemen naar voren komen. Bijvoorbeeld omdat een beter inzicht ontstaat doordat partijen ervaringen uitwisselen. Of door het beeld bij te stellen van waar emissiereductie voor de waterkwaliteit nodig is. De open opstelling die een OAS van de deelnemers vraagt, heeft dus niet alleen betrekking op het kijken naar verbetermogelijkheden door samenwerking met anderen. Ook los daarvan moeten de partijen hun eigen plannen ter discussie stellen.
 
Voorbeeld: Optimalisatie binnen de riolering
De OAS leidt tot beter inzicht in de verschillen in kwetsbaarheid van de ontvangende oppervlaktewateren. Daarom kiezen de partijen voor verschuiving van de maatregelen binnen gemeente A. De gemeente stelt het generieke afkoppelbeleid bij naar een beleid dat zich specifiek richt op het ontlasten van kwetsbaar oppervlaktewater.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel