Doelmatig rioleringsbeheer is alleen mogelijk als u als beheerder kennis hebt over de toestand en het functioneren van de riolering. Naast onderzoek naar het functioneren als geheel moet u hiervoor onderzoek (laten) doen naar de toestand van de objecten waaruit de riolering is opgebouwd.

Doel en inhoud

U vindt hier een overzicht van inspectiemethoden om de toestand van rioleringsobjecten te onderzoeken, zodat u in een gegeven situatie doelgericht de juiste inspectiemethode kunt kiezen. Ook krijgen beheerders aanbevelingen voor de verwerking van de inspectieresultaten. Daarnaast krijgt u inzicht in de mogelijkheden én beperkingen om rioleringsobjecten te beoordelen op basis van de verkregen inspectieresultaten.

Inspectiebedrijven krijgen hier aanwijzingen om inspecties goed uit te voeren en hoe zij met de gegevens moeten omgaan.

Afbakening

De tekst sluit aan bij NEN 3398:2015 Buitenriolering: onderzoek en toestandsbeoordeling van riolering, hoofdzakelijk onder vrij verval. Deze norm beschrijft in algemene zin een aanpak tot het onderzoeken en beoordelen van het functioneren van de riolering als systeem én het onderzoeken en beoordelen van de conditie van objecten.

De reikwijdte beperkt zich tot de conditie van objecten bij buitenriolering onder vrij verval. Inspecties die hiermee geen directe relatie hebben, komen niet aan bod. Hier vindt u dus geen informatie over het meten van temperatuur, de samenstelling van het afvalwater of dagelijkse draaiuren van gemalen.

Test uw inspectiekennis

Hoe goed kunt u visueel inspecteren? Test zelf uw kennis van inspectiebeelden met de inspectiequiz. Met deze link naar de digitale toets in mapleTA kunt u 20 vragen invullen en krijgt u uw score. Veel succes!

  • Druk op de link Test uw kennis van inspectiebeelden
  • Met de knoppen NEXT en BACK stapt u naar de volgende of vorige vraag.
  • Met de knop SUBMIT sluit u de toets af om naar de score te gaan, eventueel krijgt u eerst nog een lijst met niet-ingevulde vragen en de kans om deze alsnog in te vullen.
  • Met de knop VIEW DETAILS op de pagina van de score kunt u de score van uw antwoorden controleren.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel