Inspectie en beoordeling

Doelmatig rioleringsbeheer is alleen mogelijk als u als beheerder kennis hebt over de toestand en het functioneren van de riolering. Naast onderzoek naar het functioneren als geheel moet u hiervoor onderzoek (laten) doen naar de toestand van de objecten waaruit de riolering is opgebouwd.

Doel en inhoud
Deze module geeft een overzicht van inspectiemethoden om de toestand van rioleringsobjecten te onderzoeken. De module helpt u in een gegeven situatie doelgericht de juiste inspectiemethode te kiezen. Ook krijgt u aanbevelingen voor de verdere verwerking van de inspectieresultaten. Daarnaast gaat de module in op de mogelijkheden én beperkingen om rioleringsobjecten te beoordelen op basis van de verkregen inspectieresultaten.

Inspectiebedrijven krijgen aanwijzingen om inspecties goed uit te voeren. Ook geeft de module inzicht in hoe zij met de gegevens moeten omgaan.

Afbakening
De module sluit aan bij NEN 3398 Buitenriolering: onderzoek en toestandsbeoordeling van riolering, hoofdzakelijk onder vrij verval. NEN 3398 omvat het onderzoeken en beoordelen van het functioneren van de riolering als systeem én het onderzoeken en beoordelen van de conditie van objecten. Deze module beperkt zich tot de conditie van objecten bij buitenriolering onder vrij verval. Inspecties die hiermee geen directe relatie hebben, komen in de module niet aan bod. Hier vindt u dus geen informatie over het meten van temperatuur, de samenstelling van het afvalwater of dagelijkse draaiuren van gemalen.

Test uw inspectiekennis
Hoe goed kunt u inspecteren? Test zelf uw kennis van inspectiebeelden met de inspectiequiz.

Met deze link naar de digitale toets in mapleTA kunt u de 20 vragen invullen.

  • Druk op de link Test uw kennis van inspectiebeelden
  • Met de knoppen NEXT en BACK stapt u naar de volgende of vorige vraag.
  • Met de knop SUBMIT sluit u de toets af om naar de score te gaan, eventueel krijgt u eerst nog een lijst met niet-ingevulde vragen en de kans om deze alsnog in te vullen.
  • Met de knop VIEW DETAILS op de pagina van de score kunt u de score van uw antwoorden controleren.

Veel succes 


Kennisbank


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE