Onderzoek ontstaat uit de behoefte aan informatie. Naast uw kennis en ervaring hebt u informatie nodig om het beheerproces te sturen. Voor effectief rioleringsbeheer moet u daarom beschikken over:
  • kennis van de werking van het rioolstelsel, om het beheereffect te kunnen voorspellen;
  • kennis van de toestand van het rioolstelsel en de omstandigheden waaronder het stelsel functioneert;
  • kennis van mogelijke maatregelen in het rioolstelsel om het verantwoord te laten functioneren en voldoende middelen om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren;
  • voldoende personele capaciteit om alle informatie over het rioolstelsel op een goede manier te verwerken, zodat u de juiste maatregelen treft.
Deze kennis verkrijgt u via onderzoek. Volgens NEN 3398 omvat onderzoek de volgende activiteiten:
  • inventariseren;
  • meten;
  • inspecteren;
  • berekenen.
 U kunt uw onderzoek aan het rioolstelsel richten op:
  • de toestand (conditie) en de functie van de objecten en het systeem;
  • de omstandigheden waarbinnen de objecten en het systeem functioneren.

Onderzoek gericht op de toestand is gekoppeld aan het object. U kunt elk object afzonderlijk (laten) bekijken. Een inspecteur moet toestandsaspecten van objecten kunnen herkennen en beschrijven. Op basis daarvan kunt u vaststellen of een buis chemisch is beschadigd en of een putdeksel is gescheurd. Voor het systeem kunt u onderzoek doen naar hoe het systeem de inzamel- of transportfunctie vervult en of daarbij wateroverlast of vervuiling van oppervlaktewater ontstaat. Bij onderzoek naar de omstandigheden hebt u meestal informatie nodig over onder meer de grondgesteldheid, verkeersbelasting en diepteligging. Voordat u een geschikte onderzoekmethode kunt kiezen, moet u dus expliciet aangeven wat u wilt (laten) onderzoeken en wat u daarvan wilt weten.

Inspectie is een van de onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in het functioneren van de onderdelen en om een oordeel te geven over de kwaliteit van rioleringsobjecten bij effectief beheer.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel