De gemeentelijke zorgplicht voor grondwater is een inspanningsplicht. Dat blijkt uit de formulering "zoveel mogelijk" in art. 3.6 lid 1 Waterwet. Een resultaatsverplichting zou tot enorme kosten kunnen leiden en geen ruimte laten om de doelmatigheid van eventuele maatregelen af te wegen. Dan zou de plicht onuitvoerbaar zijn en daar heeft niemand uiteindelijk iets aan.1 Bovendien is het sterk de vraag of de grondwaterstand wel te beheersen is. De grondwaterstand kan op regionaal, lokaal en zelfs op wijk- of perceelniveau zeer verschillen. Daarnaast spelen extreme weersomstandigheden nogal eens een rol bij een (gezien de aan de grond gegeven bestemming/functie) hoge of juist lage grondwaterstand. Tegen extreme omstandigheden hoeft een gemeente zich niet te wapenen. Daar zijn verzekeringen voor.


Kamerstukken II, 2006/07, 30578, nr. 6, p. 4.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel