Naast de aanlegkosten zijn bij de toetsing van het ontwerp de beheerkosten een belangrijk aandachtspunt. Gezien de vaak lange levensduur kunnen de jaarlijkse beheerkosten verschillen en investeringskosten tenietdoen. Strikt genomen moet een afweging van de benodigde inspanning dus altijd de totale verwachte levensduur omvatten. Aandachtspunten voor de beheerkosten zijn:
  • Controle: (deel)systemen moeten toegankelijk zijn voor controle. De aanpak onderhoud, reparatie, renovatie en vervanging en de ervaring bepalen de noodzaak tot controle, de controlemethode en -frequentie. Naast eventuele overlast voor bewoners en bedrijven speelt bij controlewerkzaamheden de veiligheid van het eigen personeel een belangrijke rol.
  • Onderhoud: onderhoud is noodzakelijk om de functie van een onderdeel in stand te houden. De onderhoudsmethode en -frequentie bepalen de onderhoudskosten. Naast toegankelijkheid stelt bijvoorbeeld de mate van reiniging eisen aan de vormgeving en het materiaal van een onderdeel.
  • Reparatie, renovatie en vervanging: het bezwijken van een deelsysteem kan gevolgen hebben voor het functioneren van het systeem als geheel. Acceptatie van risico’s hangt samen met de manier waarop de beheerder storingen en defecten kan signaleren en opheffen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel