Op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve schatting van investerings- en beheerkosten kunt u de inspanning voor de realisatie en instandhouding van een ontworpen systeem beoordelen. De kosten die samenhangen met ‘afwenteling naar de omgeving’ hoort de gemeente via de eisen van een minimale emissie naar bodem en oppervlaktewater te verdisconteren in hogere investerings- en beheerkosten. Inspanning is gerelateerd aan een score op stu

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel