De inrichtingsfase is de periode van het bouwrijp maken van gronden tot en met het feitelijke bouwen en het daarna 'woonrijp maken' van het projectgebied. Veel grondwaterproblemen in wijken ontstaan doordat de grond slecht of onvoldoende (waterhuishoudkundig) bouwrijp is gemaakt. Anders gezegd: met het (grond-)waterbelang is geen of te weinig rekening gehouden. Belangrijke aspecten in de inrichtingsfase Om grondwaterp

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel