De inrichtingsfase is de periode van het bouwrijp maken van gronden tot en met het feitelijke bouwen. In deze fase is aandacht voor waterhuishoudkundige en/of bouwkundige voorzieningen belangrijk om in de beheerfase structurele (grond)waterproblemen zo veel mogelijk te voorkomen. Zo is het slecht of onvoldoende (waterhuishoudkundig) bouwrijp maken een belangrijke oorzaak van uiteindelijke grondwaterproblemen in wijken. Belangrijke asp

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel