De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Historie en ontwikkelingen: Het basisrioleringsplan (BRP) bestaat al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Hier leest u over de historische achtergrond en de ontwikkelingen die hebben geleid tot het BRP, het verbreed BRP / vBRP en nu het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) .
  • Doel van SSW: Deze pagina gaat in op de belangrijkste doelen van het SSW en de verhouding tot het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) (vanaf 2021 Omgevingsvisie/-programma/-plan).
  • Afbakening: Hier leest u hoe u het SSW afbakent in zorgtaken, geografie en tijd, en met welke randvoorwaarden u te maken kunt krijgen.
  • Uitgangspunten: De planperiode van het SSW bestrijkt een bepaalde tijd in de toekomst. U moet voor deze periode uitgangspunten en aannames opnemen in het SSW. Deze pagina geeft voorbeelden.
  • Opzet: Deze pagina gaat kort in op de inhoud van de vier delen van het SSW en de onderlinge relatie.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel