Toenemende complexiteit en krimpende budgetten dwingen organisaties in het stedelijk waterbeheer om scherpere en beter onderbouwde keuzes te maken. Elke afdeling moet de uitgaven beperken, maar kampt met problemen die écht opgelost moeten worden. Oude rioolbuizen, regenwateroverlast, grondwateronderlast, waterkwaliteitsproblemen. Wie of wat bepaalt welk knelpunt of project voorrang krijgt? De kunst is om met de middelen die u hebt zo efficiënt en doelmatig mogelijk te presteren. Assetmanagement kan helpen om duidelijke prioriteiten te stellen door de watertaken integraal af te stemmen en samen expliciete doelen te kiezen. Maar hoe pakt u dat aan en waar begint u? Deze handreiking biedt u praktische handvatten om met assetmanagement aan de slag te gaan.

Ontwikkelprogramma Waterstad

Deze handreiking bestaat uit aparte hoofdstukken met daarin samenhangende onderdelen, die u los van de andere hoofdstukken kunt bestuderen. Het zijn afleveringen uit een serie die gaat over de ontwikkeling van assetmanagement bij de fictieve gemeente Waterstad. Tessa Reganam is de hoofdpersoon. Zij is een ervaren beleidsmedewerker met veel kennis van projectmanagement bij de afdeling Beleid en Planvorming van het cluster Ruimte (zie ook haar LinkedIn-profiel). De gemeente heeft haar eerst gevraagd de risico’s van het cluster Ruimte in beeld te brengen. Daarna is Tessa een breder programma gestart om assetmanagement in Waterstad te ontwikkelen. Deze handreiking volgt haar ontwikkelprogramma.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel